ระดับ HSK
ระดับ HSK
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง

 
   ระดับที่ 1         
     สำหรับผู้สอบที่่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่ายๆ
     เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย  150 คำ                
                               
    ระดับที่ 2        
        สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่ายๆ ในชีวิต
      ประจำวัน  เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ

 
    ระดับที่ 3  
    สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่
   การศึกษา  การทำงาน  และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น
   เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย  600 คำ

 
    ระดับที่ 4   
     สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในห้วข้อที่กว้างขวางขึ้น
   และสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว
   เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย  1,200 คำ

 
    ระดับที่ 5  
  สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และ
  นิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีนและสามารถพูด  
  ภาษาจีน
นที่สาธารณะได้  เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ
 
   ระดับที่ 6   
   สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี      
   สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็น
   ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว  เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย  
   5,000 คำ

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน
พินอิน
  ติดต่อ 汉语班 เฉินเหล่าซือ 089-1666380   ที่อยู่ :
  •   เลขที44 แยก4 ซ.ประชาอุทิศ17 (ซ.อนุบาลบูรณะศึกษา) แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
Copyright by hanyuban.com
Engine by MAKEWEBEASY